شماره های پشتیبانی:

02136841532
02136841542

متصدیان توزیع و پخش

با هدف اعتماد بخشی به مشتریان و نیز به منظور جلوگیری از هرگونه سوء استفاده و جعل افراد سودجو ، این موسسه اقدام به معرفی متصدیان پخش خود نموده است .

بدیهی است فقط افراد ذیل متصدیان پخش رسمی کارت تخفیف سلامت پارسیان  می باشند

در صورت مشاهده افراد سودجو، خواهشمند است مراتب را به بازرسی موسسه با شماره های: 

02188541105

02188541106

09129243975

اطلاع دهید .

میلاد سپهریانمحمدعلی0520458710 مقدمحسین0013824716
 علی پاسینعمت الله0012735434
 علیرضا سلطانیعباس0017017300
سجاد سپهریانمحمدعلی0610323253
جواد افضلیحسین0078397537
امیرعلی فرزامیحسین۰۲۰۰۲۸۰۹۲۹
امید طالبی زکریارسول۰۰۷۶۰۵۶۷۱۶
نیما باقروندولی الله۰۰۲۲۹۳۱۲۴۴
علی حیدریاحمد۵۲۶۹۶۱۴۹۲۸
رضا امیرلواحمد۰۰۱۵۶۹۸۹۰۴
روح اله آقانبینصرت الله۰۰۶۰۸۵۴۱۲۱
علی عبدالکریم بقالحسن۰۰۱۳۹۹۲۸۲۱