شماره های پشتیبانی:

02136841532
02136841542

موسسه سلامت پارسیان، جهت تصدی این پستهای سازمانی، ازافراد متخصص، خلاق وعلاقمند به یادگیری جهت فعالیت درمحیطی پویا وجذاب، دعوت به همکاری مینماید. درصورت تمایل میتوانید فرم استخدام روبرو راتکمیل و برای ما ارسال نمایید.