استخدام

  1. صفحه اصلی
  2. استخدام

موسسه سلامت پارسیان، جهت تصدی این پستهای سازمانی، ازافراد متخصص، خلاق وعلاقمند به یادگیری جهت فعالیت درمحیطی پویا وجذاب، دعوت به همکاری مینماید. درصورت تمایل میتوانید فرم استخدام روبرو راتکمیل و برای ما ارسال نمایید.