همکاری با ما

Home / همکاری با ما

از تمامی هموطنان عزیز سراسر کشور  که تمایل به همکاری به عنوان عاملین پخش را دارند جهت همکاری دعوت به عمل می آید:

نکته:

  1. موسسه در هر استان فقط یک نمایندگی جذب خواهد نمود و قرارداد با هر شخص به صورت انحصاری است.
  2. موسسه  پس از بررسی امکانات و شرایط  درخواست کنندگان ،نسبت به انتخاب فرد اصلح اقدام خواهد نمود و ضمانت های مربوطه را اخذ می نماید
  3. داشتن حسن شهرت و عدم سوء پیشینه  شرط اول همکاری خواهد بود.

همکاری با موسسه سلامت پارسیان

 

تائیدیه

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search