نمایندگان فعال در کشور

Home / نمایندگان فعال در کشور

نشانی دفتر نمایندگی تهران: خیابان پیروزی، نبش خیابان قره یاضی، بن بست والی، ساختمان فتو پیروز، طبقه اول ، واحد2 تلفن:33356986

www.takhfifpars.ir info@takhfifpars.ir
تلفن پشتیبانی 33794676-33307672 شماره پيامک: 50004077777 فکس: 86083981
نشانی دفتر نمایندگی استان زنجان و همدان: زنجان، خیابان سعدی وسط، ساختمان خاتم الانبیا طبقه دوم
دکتر رضا مقدم
نشانی دفتر نمایندگی آذربایجان شرقی: میانه، فرهنگیان، جنب آژانس پیام واملاک امینی
دکتر حسن امینی سراب
نشانی دفتر نمایندگی استان گلستان: شهرستان علی آباد کتول، خیابان کبود وال ، آبشار 29 آقای محمود علی آبادی
نشانی دفتر نمایندگی استان مرکزی: اراک، خیابان شهید چمران )نیسانیان(تقاطع خیابان 22 بهمن ،فروشگاه درسا
دکتر حمید آرین فر

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search